معرفى گروه

 

آدرس گروه حسابداري :مشهد مقدس -قاسم آباد -بلوار اماميه -چهارراه اماميه -بلوار شاهد روبروي آتش نشاني -مجتمع علوم انساني دانشگاه آزاد-گروه حسابداري

آدرس سازمان مركزي دانشگاه آزاد مشهد:مشهد مقدس -قاسم آباد -بلوار اماميه -اماميه 59    تلفن 14-6220010


 

دانشجويان محترم مي توانند جهت ارتباط با گروه نظرات ،انتقادات وپيشنهادات خود را از طريق منو( تماس با ما) براي گروه ايميل نمايند.


Finland Sevastopol joomla