معرفى رشته

 

ضمن عرض خير مقدم و خوش آمدگويي به دانشجويان محترم جديد الورود حسابداري به اطلاع مي رساند شما دانشجويان عزيز مي توانيد چارت درسي (آرايش ترمي) و ليست دروس خود را از طريق سايت گروه دريافت نمايند.

 

آرايش ترمي دانشجويان جديد الورود كارشناسي پيوسته حسابداري را   دانلود   نمائيد.

 

ليست دروس ترم اول دانشجويان جديد الورود كارشناسي پيوسته حسابداري را   دانلود  نمائيد.


از دانشجويان محترم تقاضا مي شود در انتخاب واحد دروس خود رعايت پيشنياز را بنمايند زيرا در صورت عدم رعايت پيشنياز دروس دانشجو توسط سازمان مركزي دانشگاه حذف خواهد شد.

ضمنا جهت مشاهده چارت درسي مقطع كارشناسي به قسمت چارت درسي مراجعه فرمائيد.

Finland Sevastopol joomla